fredag 4 april 2014

Du klarar inte din uppgift, därför ska du få utökat ansvar

Nu höjs nya röster för ett, så kallat, förstatligande av sjukvården. Argumenten är desamma som i fråga om skolan. Skillnader mellan olika geografiska områden kan inte accepteras, därför förstatligande. Ingen har ännu sagt vad förstatligande betyder. Men eftersom staten har ansvar för att lagar och förordningar följs och som klart uttrycker att skillnader inte ska finnas beroende på var man bor, torde man avse att förutom detta ansvar ska beställning av sjukvården skötas på nationell nivå. Åter igen: Staten klarar inte att fullgöra sin uppgift att få en likvärdig sjukvård över landet, låt staten därför få utökat ansvar. På skolområdet betyder förstatligande att staten, som har problem att klara sin styrande uppgift, ska ta över driften från kommunerna. Är det bara jag som tycker att det brister en aning i logiken. "Sköra äldre patienter i centrum för läkarorganisationers förslag inför valet Sveriges Läkarförbund ser oacceptabla skillnader i vården i olika delar av landet. Sedan länge vill förbundet att staten ska ta över ansvaret för både finansiering och beställning av sjukvård från landstingen."
Skicka en kommentar