fredag 28 mars 2014

Harrisburg för 35 år sedan

Det är i dag 35 år sedan katastrofen i Harrisburg inträffade. Om den alls har inträffat, ty den var ju helt osannolik. Ur Tage Danielssons dikt om sannolikhet: "Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt."
Skicka en kommentar