torsdag 3 april 2014

I går återvände jag

En riktigt trevlig upplevelse. Jag deltog i går i återvändarträff i riksda´n. Vi var väl cirka tre hundra återvändare. Ett av flera positiva möten var det med Ola Ullsten. Ola var partiledare under åren 1978 till 1983. Kul också att möta vår nuvarande ledare Jan Björklund, lika engagerad som alltid. Mötet med mitt gamla utskott Miljö- och jordbruksutskottet påminde mig om mina gamla synder att motionera flitigt liksom att skriva många interpellationer och frågor. Var det så klokt? Här är fråga om de tre verktyg en ledamot förfogar över och jag ville använda dessa till att markera var jag och mitt parti står i vissa frågor. Jag fick när jag tittar i mina gamla klipp bra genomslag för initiativen. Jag var dock inte bäst, eller ska det heta värst, när det gäller kvantitet. Cirka nio ledamöter var värre. Efter hemkomsten till Uppsala gick jag till en träff med Alliansen i landstinget. Om den skriver jag inte mer än så. Tjänstemännen i riksda´n har en förmåga att känna igen personer. Nio år har gått sedan jag senast var där som tjänstgörande och vart jag än kom hördes glada hälsningar. Stimulerande var att samtala med före detta ledamöter från tvåkammarriksdagen med arbetsförhållanden helt olika dagens. Jo, när jag rörde mig där kände jag att jag nog längtar tillbaka. Med tanke på hur viktigt det är att få in fler årsrika enligt partiledningens uppfattning, inser jag att det är inte för sent
Skicka en kommentar