torsdag 3 april 2014

Gör inte slut, men ta en paus

Upsala Nya Tidning prickar åter rätt i dagens ledare, tycker jag. Ledaren handlar om externa utförare och om vinster i välfärden. Innan man betonar värdet av att få ännu fler externa utförare måste man reda ut hur uppföljning, kontroll och utkrävande av ansvar ska gå till. Häri är bristerna alltför stora i dag. Man måste nu ta paus i engagerandet av externa utförare tills man är säker på att kunna undvika avarter såsom dålig kvalitet och orimliga vinster. Gör inte slut, men ta en paus. Jag uppfattar att UNT säger samma.
Skicka en kommentar