fredag 28 mars 2014

Mobbning i arbetslivet

Hur ska staten klara att styra företagens personalpolitik? Kanske kan man hämta idéer från styrningen av skolan. Mobbning och trakasserier i arbetslivet Det fjärde tillkännagivandet innebär att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska. Utskottet konstaterar att trakasserier i arbetslivet innebär ett personligt lidande för dem som drabbas. Det kostar också samhället mångmiljardbelopp varje år i form av bl.a. uteblivna inkomster, sjukersättningar och vårdkostnader. Ställningstagande gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet anser att det behövs en ny lag mot trakasserier i arbetslivet så att den drabbade kan få sin sak prövad och få upprättelse och ekonomiskt skadestånd. Partiet reserverar sig därför. U
Skicka en kommentar