tisdag 1 april 2014

Man får väl backa

Den här utfrågningen borde rimligtvis ha hållits innan man fattade beslut om att ge klarteckken för etablering av ny flygplats intill Uppsala centrum. Men man får väl backa även om detta torde vara svårt när det gäller flyg "Trafikutskottet håller den 3 april en öppen utfrågning med anledning av en ny forskningsrapport om framtidens luftfart som tagits fram på uppdrag av utskottet. I rapporten granskas flygbränsle, flygmotorer, flygplanskonstruktion och trafikledning. Utgångspunkten har varit flygets nuvarande och framtida påverkan på miljö och klimat samt förutsättningarna för ett framtida hållbart flyg"
Skicka en kommentar