fredag 4 april 2014

"Långsam central vaccinprocess"

Staten klarar inte sin uppgift i fråga om vaccinationer. Processen är för långsam. Låt landstingen, och i framtiden regionerna, ta ansvar för den processen. "Långsam central vaccinprocess fick landstingen att ta saken i egna händer Anders Tegnell, chef för avdelningen för analys och prevention på den nya Folkhälsomyndigheten, är bekymrad över att regionala vaccinationsprogram riskerar att leda till sämre samlad kunskap om smittskyddsläget på nationell nivå."
Skicka en kommentar