onsdag 25 juni 2014

Ny undersökning visar brister i statens ansvar att styra skolan

Åter ser vi tecken på att statens styrning av skolan inte fungerar bra. Lärarnas trivsel är bra; kommunens ansvar. Statusen upplevs som låg; statens ansvar.

TALIS- undersökningen visar att kommunerna är väl skickade att driva skolverksamhet, men jämlikheten brister och lärarlönerna är låga. Man måste hitta en lösning på problemet med statens tillkortakommanden

Läraryrket upplevs ha låg status

Endast 5 procent av Sveriges lärare anser att läraryrket har hög status. Samtidigt visar resultaten från den internationella studien TALIS att över 90 procent av svenska lärare trivs på sin nuvarande skola och är nöjda med sin egen insats. Sverige deltog i TALIS för första gången våren 2013.
Jämfört med övriga länder som deltagit i studien så har Sverige, tillsammans med Frankrike och Slovakien, störst andel lärare som upplever att läraryrket har låg status. Endast 1 av 20 lärare i Sverige svarar att läraryrket har hög status i samhället, jämfört med 59 procent i Finland, 31 procent i Norge och 31 procent för TALIS-genomsnittet.

Lärare trivs på sin nuvarande skola

TALIS-resultaten förstärker bilden från andra internationella studier att det är oroligt på svenska skolor. I många lärares vardag förekommer såväl ogiltig frånvaro, sen ankomst och hot och glåpord som störande beteenden i klassrummet. Trots detta upplever svenska lärare att de kan få eleverna att känna att de kan göra bra ifrån sig i skolarbetet. Över 90 procent av lärarna tycker om att arbeta på sin nuvarande skola.

Stark ledarskapsutbildning i Sverige

Svenska rektorer har genomgått en stark ledarskapsutbildning, men jämfört med TALIS-genomsnittet så har de kortare arbetslivserfarenhet, både som lärare och som rektorer. Svenska rektorer uppger att de lägger mest arbetstid på administration (51 procent) och bara (19 procent) på kurs- och läroplansarbete samt undervisningsfrågor.
Skicka en kommentar