fredag 27 juni 2014

Allianser och block är ute

Jag har länge, för att inte säga alltid, hävdat att alliansbildning inom politiken skadar demokratin och ideologierna. Att före val några partier proklamerar total samstämmighet reducerar väljarnas betydelse.
Varför väljer man då att ingå allians? Några försvarar ett sådant val med att det är bättre att få ett litet inflytande i en allians än att befinna sig i opposition, i vilken man inte påverkar alls, anser man. Jag tror det är helt feltänkt. Och inflytande med vad då? Man har ju suddat ut profilen.
Min bestämda uppfattning är att det är karriär och poster, som gör att ideologi får stå tillbaka. Hur koalition ska bildas avgörs av valresultat och efter samråd och förhandling.
I tidigare val har allianskonstruktion varit framgångsrik. Jag kritiserade den emellertid även då.
Nu tyder mycket på att både blockpolitikens och alliansbildningars tid är förbi för en tid.
Skicka en kommentar