fredag 10 april 2015

Skatteavtal med Costa Rica. Varför inte även försvarssamarbete

Varför inte utvidga samarbetet ytterligare. Fråga varför Costa Rica inte har ett försvar. Varför tror man inte där på våld som konfliktlösningsmetod. 

Men visst måste landet känna sig väldigt utsatt och hotat. Det säger ju sig självt, när man inte kan svara med eget dödande utan bara själva bli dödade. 

"Sverige tecknar skatteavtal med Costa Rica (SkU22)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla."
Skicka en kommentar