söndag 3 maj 2015

Varför vill ni inte debattera?.

Jag känner olust och frustration över , den så kallade, försvarsdebatten i Sverige. Eller, ska debatten benämnas säkerhetsdebatt? Eller, är det fråga om en debatt?
Är det en debatt när tre partier slår fast att man inte vill ansluta till NATO, fyra partier säger att man vill utreda frågan och ett säger gå med nu. Nästan inga argument för det ena och det andra anförs.
Inget parti talar om fredsskapande insatser. Inget parti talar om användning av fredsforskningens rön.
Var finns analysen av alliansfrihetens respektive kärnvapenorganisationsmedlemskapets påverkan på omvärldens syn på Sverige.
Härom dagen fanns en debattartikel i Upsala Nya Tidning, skriven av Margareta Zetterström. Artikeln innehåller en rad argument för varför Sverige inte ska vara en del av en kärnvapenorganisation.
Jag förväntar mig att partierna reagerar på artikeln. Träd fram och tala om hur ni ser på artikeln. Jag undrar bara varför partierna inte vill debattera frågan.
Ty, det är ju inte debatt att bara upprepa en ståndpunkt
Skicka en kommentar