lördag 2 maj 2015

Allians i Miljö- och jordbruksutskottet


Ni

Lena Ek (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Ulf Berg (M), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Lars Tysklind (FP), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

vill stärka arbetet med bevarande av biologisk mångfald. Samtidigt vill ni tillåta jakt på varg. På vad bygger ni att dessa ståndpunkter är förenliga
Skicka en kommentar