lördag 2 maj 2015

Vi ska tåla mer buller

Nu ska vi tåla mer buller än vad vi ansett vara acceptabelt. Detta för att möjliggöra ökat byggande vid vägar och spårtrafik.

Vi ska alltså betala med åtgärder, som påverkar vår hälsa negativt. Det känns inte modernt

"Nya riktvärden för trafikbuller

Regeringen har nyligen beslutat att en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande ska börja gälla den 1 juni 2015. Den innebär bland annat att buller från spårtrafik och vägar inte bör vara högre än 55 decibel vid bostadens fasad. För bostäder som är högst 35 kvadratmeter bör bullret inte vara högre än 60 decibel.
Civilutskottet vill att förordningen ändras för att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik. Utskottet anser att reglerna ska ändras så att de hamnar i linje med förra regeringens förslag. Det innebär att huvudnivån för riktvärdet höjs från 55 till 60 decibel och att den särskilda regeln om bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för bostäder avsedda för studenter vid universitet och högskola. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att besluta om en sådan ändring i förordningen."
Skicka en kommentar