måndag 24 april 2017

DAGENS REFLEKTION 24 april: Tiden talar mot NATO

När jag var barn hörde jag ibland vuxna tala om "Om ryssen kommer". Vi hör det fortfarande.

Man talar om ett allt aggressivare Ryssland. Vad står den ryska aggressiviteten för? Statsvetare, men även militärt insatta, anser aggressiviteten vara en produkt av den Nato-utvidgning som allt djupare har trängt in i det Ryssland ser som sin intressesfär, och som därmed kränkt rysk stormaktsidentitet. Ju starkare hotet från väst upplevs, desto mer desperat kan vi anta att Ryssland kommer att agera för att bekräfta denna stormaktsidentitet. Genom att cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians kan ett svenskt Nato-inträde därför skapa förutsättningar för ytterligare rysk aggression. Andra anser att Ryssland strävar efter att utöka sitt territorium.

NATO har under lång tid ägnat sig åt att utvidga sig geografiskt. Det finns förvisso en logisk förklaring till att Ryssland då agerar som man gör, men är därför inte försvarbart.

NATO-anhängarna i Sverige tror att vår säkerhet ökar genom ett medlemskap. Syftet är gott. Men kan det vara så att den säkerheten i stället handlar om att steget innebär ökad osäkerhet.
Svenska politiker, undvik provokationer, som ökar landets utsatthet. Se till att stå utanför NATO och i stället profilera Sverige som en fredsskapare

Tiden talar mot svenskt NATO-medlemskapTill salu                                                     

Domkraft (inte använd)                                              

Barnstol i trä                         
                                                                              
Isoleringspapp Vesta Pro

Skridskor storlek 40

Basketkorgar i metall

Köpes

Videobandspelare 

Erbjuder

Föredrag om patientsäkerhet

Föredrag om politisk styrning

Upprättande av skrivelser


Skicka en kommentar