fredag 28 april 2017

DAGENS REFLEKTION 28 april: L är bäst i miljöpolitiken

Vissa uppfattningar fastnar och blir till orubbliga sanningar. Hur mycket än verkligheten visar att den tidigare "sanningen" förbisprungits av en ny "sanning". Kanske upplever vi det jobbigt att ändra oss. Vi tvingas börja omvärdera.
Exempel på en "sanning", som jag anser inte längre gäller (kanske har den över huvud taget aldrig gällt) är att Centern är det främsta miljöpartiet näst efter Miljöpartiet. Vad gör Centern till ett tydligt miljöparti?
I miljöpolitiken är inte ovanligt att naturens och miljöns intressen kommer i konflikt med näringslivsintressen. Näringslivet blir allt bättre på att kompromissa mellan ekonomiska intressen, som inte är förenliga med naturens och miljöns, och miljöhänsyn. Det är dock förståeligt, om än inte acceptabelt, om de förstnämnda oftast får företräde. I sådana konflikter ställer sig Centern ofta på näringslivets sida framför att ta parti för miljön.
Jag påstår att Liberalerna är det parti, som har den mest sammanhängande miljöpolitiken och den mest framtidsinriktade. Nu gäller det bara att tala om för oss medborgare att så är fallet. Politiken för vår natur har Liberalerna ägt under långa tider. Sedan energipolitiken stegvis blivit allsidigt belyst är Liberalerna även här i främsta ledet. Vad som skett är att ett ensidigt tal om kärnkraft fått väljarna att tro att partiet är ointresserat av att utveckla användningen av förnybara energikällor. Programmet är härvid tydligt. Det förnybara är framtiden. Nu gäller bara att tydliggöra detta.
Liberalernas nya miljöprogram är tydligt, framtidsinriktat och motiverar att partiet benämns som det främsta miljöpartiet
Skicka en kommentar