måndag 26 juli 2010

Åldrandet och makten

En av de viktigaste utmaningarna i äldrepolitiken är att bryta det tabu som finns mellan åldrande och makt. SOM - institutet vid Göteborgs universitet har visat att det finns en tydlig uppfattning att äldre människors erfarenheter inte tas till vara i dagens Sverige. Men det finns också en uppfattning att äldre människor inte ska ha mer politisk makt.
De politiska partierna måste ta ansvar för att ändra på attityder. Åldersgrupper får inte ställas mot varandra.
En lika viktig utmaning är hur resurser ska fördelas och hur behov av vård och omsorg ska kunna förebyggas och tillgodoses. Utmaningarna hadlar om grundläggande värdefrågor.
Skicka en kommentar