måndag 19 juli 2010

Brist på vårdplatser en patientsäkerhetsfråga.

Bristen på vårdplatser vid Akademiska sjukhuset minskar patientsäkerheten. Dels är det inhumant att sjuka personer inte får en vård som sjukdomen kräver dels ökar riskerna för infektioner, som även de utgör hot mot patientsäkerheten.
Om jag var ansvarig politiker skulle jag omedelbart sätta mig ner med ansvariga vid sjukhuset för att dels utröna grunden för det larm som utfärdats från läkarföreningen och dels för att samtala om vilka förändringar professionen avser vidta liksom vilka politiska beslut, som erfordras.
Skicka en kommentar