söndag 11 juli 2010

Tack Ulrika Knutsson

Tack Ulrika Knutsson för Ditt kåseri i Godmorgon världen.
Det var en hyllning till Ingrid Segerstedt Wiberg, det var en beskrivning av socialliberalism, det var en påminnelse om den tid då Folkpartiet profilerade sig som ett parti för utsatta människor och ett mjukisparti och som myntade benämningen borgerlig vänster.
Benämningen var adekvat då. I dag vill jag inte hävda att de frågor, som Ingrid S W drev är vänsterfrågor i dag; men dom är socialliberala.
Den liberalism som utvecklats till dagens socialliberalism kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik, utbildningens och forskningens betydelse för vårt lands välfärd och en reglerad marknadsekonomi. Detta är vad jag alltid skriver när jag ska beskriva min syn på politikens innehåll. Så här talade också Ingrid S W. Socialliberaler vill se förändringar, som följer av öppen reflektion och av dialog. Hon lämnade Folkpartiet några år före sin bortgång.

Positionen den borgerliga vänstern lämnade folkpartiet successivt efter Westerbergepoken. Att vara en del av regeringen anses av nuvarande partiledning vara enda förutsättningen för att påverka. Valet tycks ha stått mellan att i opposition utmejsla den socialliberala profilen och att ingå i en regering där profilen är smalare. För mig är det självklart att eftersträva makten, men inte för dess egen skull utan för att påverka politiken i den egna riktningen så långt det är möjligt. Vägvalet är inte självklart. Jag tror att även Ingrid S W tänkte så här.
Skicka en kommentar