måndag 19 juli 2010

Vi behöver allianser för framtidsfrågorna

För att skapa mer av sammanhållning mellan generationer och för att undvika framtida svåra generationsmotsättningar är det viktigt att ett antal omotiverade uppdelningar av människor beroende på ålder blir uppdelningar med avseende på intresseinriktning. Kommer det att i framtiden finnas särskilda ungdomsorganisationer inom de politiska partierna? Kommer människor som uppnått en viss ålder att organisera sig i pensionärsorganisationer? Unga politiker borde kunna driva frågor inom äldrepolitiken tillsammans med äldre och äldre personer borde kunna med fördel engagera sig i, till exempel, internationell politik eller i natur- och miljöpolitik tillsammans med unga.
Något helt annat:
Jag har så svårt att hänga med i vissa resonemang kring alliansbildningar. Jo, jag är medveten om att det kan bero på mig. I samma artikel kam man läsa om dels vikten av att en allians visar total enighet och att, som en följd av detta resonemang, makten är det primära, dels vikten av att mindre partier kan hävda sig mot ett stort.
Ska, till exempel, Folkpartiet och Centern slås ihop till ett parti för att bättre hävda sig mot Moderaterna? Är det motiverat ur styrkesynpunkt? Blir det nya starkare än summan av de två i dag? Ingenting talar för att svaret är ja. Är det motiverat ur en ideologisk synpunkt? Mitt svar är nej. Centern är ett i grunden konservativt parti och ett parti, som inte sätter natur- och miljöfrågor högt. I konflikter mellan å ena sidan natur och miljö och å andra sidan näringslivsintressen ställer man sig nästan alltid på de sistnämndas sida.
Folkpartiet ska vara en radikal kraft i politiken. FP ska vara den kraft, som för fram de stora framtidsfrågorna. Hit hör frågorna om hur vi stoppar utarmningen av den biologiska mångfalden, hur vi medverkar till att stoppa klimatförändringarna, hur vi tar ett gemensamt ansvar för utsatta människor, hur vi på politisk väg kan skapa ett kulturutbud, som når alla, hur vi förnyar demokratin i vårt eget land och sprider den till andra länder, hur vi medverkar till att sprida en ickevåldskultur o.s.v.
Vi behöver allianser - för de stora framtidsfrågorna.
Skicka en kommentar