torsdag 15 juli 2010

Fortsättning särskilt yttrande om äldrepolitiken

Riv ålderstrappan och bryt åldersbarriärer
Är det kategoritänkande som präglar vårt samhälle ett uttryck för förakt för kunskap och erfarenhet? Mitt svar är: ja. Vi hat tidigt fått lära oss att förnyelse är lika med föryngring och vid uppnådd viss ålder är man passé, utan hänsyn till individens förmåga.
För att bryta dagens mönster krävs både regel- och lagändringar och ändrade attityderliksom stimulanser för att, till exempel, anställa äldre arbetskraft. Det nya pensionssystemet innehåller ekonomiska stimulanser för den enskilde som vill arbeta efter 61 års ålder.
Nya ekonomiska incitament för att fortsätta att arbeta efter 61 års ålder kan vara motiverade, men bör anstå tills erfarenheter av pensionssystemets effekter vunnits. Möten mellan generationer måste underlättas. Seniorboende kan, till exempel, i större utsträckning sambyggas med daghem och möjligheter för äldre att arbeta med barn underlättas.
Skicka en kommentar