onsdag 21 juli 2010

forts. Äldrepolitik

Omorganisationer tillgrips ofta för att vända blickarna från mer eller mindre tydligt identifierade problem. I sådana omorganisationer är perspektivet sällan individens.
Med individen i centrum är det lätt att konstatera att kvaliteten kan kraftigt påverkas om individen har lätt att göra sig hörd, genom till exempel en äldreombudsman, om resurserna följer indiveden, om äldrevårdscentra inrättas och om det råder fungerande konkurrens och om det råderdet finns fungerande konkurrens, det vill säga att det finns många utförare. Det är viktigt att det på samma lokala arbetsmarknad finns olika huvudmän så att det finns flera arbetsgivare att välja mellan. Vi måste också vara öppna för att möta efterfrågan på personal, inte bara genom att anställa nyutexaminerade, utan också genom att anställa personer med annan bakgrund och viss kompletterande utbildning.
Vid organiserandet av vården är det viktigt att vägledas av den forskning som visar att med ett omfattande eget ansvar hos personal blir arbetstillfredsställelsen bättre och därmed kvaliteten högre.
Skicka en kommentar