tisdag 6 juli 2010

Mitt blogginlägg stöds av färsk opinionsundersökning

"Det behövs både hjärta och hjärna i politiken." skrev jag häromda´n i bloggen. Den här synen möter jag ofta i kontakt med inte politiskt aktiva personer. Den stöds också av opinionsundersökningar. En aktuell sådan uttrycker följande hämtat från förra blogginlägget.

Den liberalism som utvecklats till dagens socialliberalism kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik, utbildningens och forskningens betydelse för vårt lands välfärd och en reglerad marknadsekonomi. Kraven på en mer socialliberal inriktning av folkpartiets politik ställs av personer, som vill höra våra kandidater tala om även, till exempel, solidaritet med utsatta människor mitt ibland oss, solidaritet med människor i andra länder, solidaritet med kommande generationer, icke-våld och sambanden i miljöpolitiken mellan skyddet av vår natur, bevarande av biologisk mångfald och förhindrande av klimatpåverkan. Jag vill också se ett engagemang för sanering av den kemikaliesörja som vi vandrar omkring i.

En central uppgift för liberaler är kampen för fred och demokrati, men den uppgiften fylls inte när man hyllar våldet som metod för konfliktlösning.


Solidaritet med kommande generationer handlar om, i första hand, klimatpolitiken, som i sin tur handlar om till exempel vilket energisystem vi ska välja och vilka bränslen vi ska driva våra bilar med. Skyddet av vår natur måste bli ännu bättre eftersom den biologiska mångfalden och ekosystemen är hotade.
Skicka en kommentar