måndag 2 augusti 2010

Kanske måste Sverige ha 1000 vargar

Jag läste häromda´n en intressant artikel om fältbiologen Linda Laikre, som specialiserat sig på vargens genetik. "När de vilda vargarna etablerade sig i Värmland i mitten av 80-talet, sa man att tio individer räcker för en hållbar stam, nu säger man drygt 200. Jag blir så matt. Det krävs minst 1000 individer för att man ska vara rimligt säker på en långsiktigt genetiskt hållbar vargstam, det har jag sagt sedan 1988." säger Linda Laikre. Linda förefaller veta vad hon pratar om. Hon har funnit, bland annat, att de svenska vargarna är extremt inavlade.
Men hur ska vi få förståelse för 1000 vargar i Sveriges skogar? Är det möjligt? Nej, knappast, men det måste gå att öka kunskapen om varg och andra rovdjur. Men det behövs också större kunskap om de ekologiska sambanden, som ju rör inte bara rovdjur utan hela floran och faunan. Vi måste ha som mål att de flesta får insikt om vårt ansvar för att bevara den biologiska mångfalden. De många som uttalar åsikter om utrotning av vargen måste bli ett fåtal.
Jag menar att regeringen måste ta ett större ansvar än för närvarande för en kunskapsökning, den måste se till att förvaltningen av vargstammen blir bättre och den måste ta reda på hur opinionen påverkades av den jakt på varg, som nyligen bedrivits. Kanske bidrog den till att, inte bara försämra den genetiska statusen hos vargstammen, utan också till att förstärka hatet.
Skicka en kommentar