torsdag 19 augusti 2010

Radio Uppland om bloggandet och att C vill bli ett grönt parti

Jag medger att jag blev en aning provocerad av Radio Upplands inslag om politikers bloggande. Jag betraktar mig som politiker, men RU avser nog endast heltidspolitiker.
Nu gör jag min sista mandatperiod. Det enda, som kan ändra den ståndpunkten är om antalet kryss ger signaler om att jag borde göra en omstart. Bedriver dock ingen personvalrörelse. Många har försökt påverka mig.
Intressant artikel i UNT i dag om samhällsengagemanget. Det känns inte som en nyhet att partierna tappar medlemmar och samhällsengagemanget ökar, men artikeln lyfter fram ett stort och centralt problem, nämligen att det är för mycket av maktkamp. Det som uttrycks här är emellertid underdrifter. Det är värre. Politikens innehåll anpassas utan våndor till vad som ger bäst utdelning. Vi har på kort tid kunnat se hur partier på kort tid ändrat politisk inriktning och enkelt fått med sig hela den aktiva skaran.
Ingen utdelning till aktieägare i friskoleverksamhet om man inte uppfyller kvalitetskraven. Men behövs en lag om detta? Det är ju avtalsbrott och får väl sålunda behandlas med den jurudik, som gäller vid avtalsbrott
"C siktar på gröna väljare", är en rubrik i dag i UNT. Man siktar på gröna väljare, men anser att vi inte ska ha fler än 200 vargar. Om Maud Olofsson ändå hade sagt att vi ska ha en hållbar vargstam. Forskare inom genetik hävdar att hållbarhet innebär kanske tusen vargar. Man siktar på gröna väljare, men säger nej till fler koldioxidskattehöjningar. Man siktar på gröna väljare, men bidragit till att luckra upp strandskyddet. Man sikter på gröna väljare, men slåss inte för bevarandet av biologisk mångfald.
Skicka en kommentar