torsdag 28 oktober 2010

Folkpartiet utesluter

Man ska vara försiktig med att uttala sig i frågor om vilka man har information endast via media. En sådan fråga är den politiska situationen i Knivsta kommun där ett par folkpartister stöder den nybildade majoriteten medan andra folkpartister intar en oppositionsroll. Avsteg eller inte från något medlemsbeslut. Men ska det vara nödvändigt att ta till sådana här åtgärder. Var finns smidigheten? Hur har länsförbundet agerat? Lokalförening är ju underordnad länsförbundet. Har Folkpartiet råd att göra sig av med så duktiga personer som de uteslutna? Kanske säger det mer om länsförbundets styrelse än om de uteslutna.
Skicka en kommentar