onsdag 20 oktober 2010

Läser min tidning

Viktig ledare om myndighetssjukan. Vår oförmåga eller ovilja att se de verkliga problemen döljer vi ofta med att föreslå nya byråkratiska organ. Det är inte bara dyrt, det är oftast orationellt. Särskilt tydligt är detta i fråga om mänskliga rättigheter.

Dagens debattartikel tar upp blocksjukan, som urholkar politiken. Argumenten är många för att avfärda alliansbildningar. Vi väljare måste emellertid få klart för oss huvudargumentet, nämligen att makten är allt annat överordnat. Jo, men man måste ju nå makten för att kunna genomföra sin politik. Problemet är att alla utom ett i alliansen suddat ut sin politik, varför det inte finns något att genomföra när man nått makten. I ett sån´t läge är möjligheterna att genomföra sin politik i profilerad opposition.

I en artikel om en pojke, vars mamma är arbetslös, ifrågasätts att att pojken inte får äta lunch på förskolan. Ansvarigt kommunalråd instämmer i mammans kritik. Tveksamt om hon bör göra det offentligt. Journalisten frågar varför hon inte, som ansvarig politiker ställer det kravet. Bra att kommunalrådet svarar att det inte är en politisk fråga hur man i detalj utformar verksamheten på en enskild förskola. Det är dock olyckligt att journalister ställer den typen av frågor och därigenom bidrar till att inför medborgarna konserverar en oklar bild av rollfördelningen mellan politik och profession.

"Hemlösa som uppvaktade kommunalråden före valet saknar fortfarande besked om vart de ska bo i vinter." Om nu inte grundskola och gymnasium lyckats klargöra skillnaden mellan "vart" och "var" borde journalistutbildningen ha klarat det.

Har inte annan information om Knivstapolitiken än den som beskrivs i min lokaltidning. Läser att sprickan i Alliansen beror på att FP inte vill skriva på ett dokument vari sägs, bland annat, att man inte ska kritisera varandra offentligt och att motioner ska förankras i, inte bara egna partiet, utan även övriga allianspartier. Stå på Er folkpartister. Undrar nu: Finns motsvarande krav på riksplanet och som man skrivit under på?

Måste man utreda brottet mot strandskyddsbestämmelserna vid Näsudden i Sigtuna. Området är ett Natura 2000 - område. Saken är väl klar...
Skicka en kommentar