söndag 17 oktober 2010

Hur många ska dö innan vi reagerar?

Funderar över vad det är som brister hos oss människor. Vi har hög intelligens, men har vi den empati, som krävs för att dra nytta av intelligensen? Ty nog är det väl så att med enbart intelligens, om än så hög, kan många ställningstaganden leda till katastrofer. Detta med anledning av den diskussion, som uppstått efter det att en svensk soldat dödats i Afganistan. Är det rätt att vi är där? Är det rätt att vi deltar i ett krig tillsammans med en supermakt?
Varför ska vi vänta på mördandet innan vi ställer frågorna? Krig medför och handlar om dödande. När ska vi få höra svenska ledande politiker säga att våld föder våld och att våld är en dålig konfliktlösningsmetod? De partiledare, som applåderade när Bush angrep det irakiska folket, skäms förhoppningsvis i dag. Men till vilken nytta? Kriga i Afganistan så länge det behövs, säger man, utan att nämna ickevåldsmetoder för konfliktlösning. Jag minns hur jag diskuterade med en uppsalapolitiker om vansinnet med irakkriget. Han försvarade Bush, kanske för att det var hans partis ståndpunkt och han ville göra karriär. Han sitter nu i riksda´n.
Vi har tillräcklig intelligens för att inse vansinnet, men vi saknar empati.
Skicka en kommentar