söndag 31 oktober 2010

Motioner, skenande sjukvårdskostnader och allians

Folkpartisterna har inlämnat 255 motioner under allmänna motionstiden. Länets riksdagsledamots namn finns med på en motion tillsammans med annan ledamot.
Finns en miljöprofil i motionerandet? Om detta kan finnas olika uppfattningar. Motioner, som kan anses ha en koppling till miljö handlar om övergivna fordon, förbättrade villkor för cykling, demokratibistånd i samband med klimatförhandlingar, millenniemålen, en strategi mot försurning, solpaneler på riksdagshusets tak och villkor för vindkraftetablering (inte självklart miljövänlig)
Kan man av detta dra slutsatsen att de flesta miljöproblemen redan är lösta?

Läste i fredags UNT:s viktiga ledare. Kunnigt talar den om vikten av att bevara biologisk mångfald. Sedan noterar jag att landstingsledningen inte ser anledning till oro över skenande sjukvårdskostnader. Det borde innebära att vi kan känna trygghet. Ledningen har ju information, som vi andra inte har. Själv känner jag oro. Oron beror på, i första hand, att jag inte ser den tydlighet i politisk styrning, som den ökande efterfrågan på sjukvård kräver.

Jag blir förvirrad av diskussionen om partiernas profilering eller rättare sagt frånvaron av profilering. Man kan i tidningars ledare läsa ena dagen om vikten av enighet i en allians och några dagar senare i samma tidningar om de små partiernas i alliansen behov av att profilera sig. Det är dags att skrota alliansbildningar och att i stället vänta med att bilda konstellation till efter val, det vill säga bilda koalition. Då ges väljarna en rimlig chans att ta ställning till politiska alternativ.

….bland annat Lise Bergh, general sekreterare…I ett mailutskick dessa, tyvärr vanliga, språkliga grodorna. Man säger inte ”annat” om personer, och så dessa särskrivningar. Hur kommer det att se ut framöver med en skola, som ännu inte uppvisar förbättrade resultat.
Tramautisk (i stor rubrik häromda´n). Jag känner mig inte säker på att det var skrivfel. Jag tror att rubriksättaren inte vet att det heter traumatisk.
Vart uttrycker riktning, var uttrycker läge. Att vara själv, vad betyder det? Tydligen samma som ensam. Men varför har inte skolan lyckats lära oss skillnaden.
"Jag känner mig själv" borde ha två betydelser enligt dagens skola.
Skicka en kommentar