lördag 30 oktober 2010

Nästan alla partier ansvariga för kostsituationen vid Akademiska

Politiker, som inte vågar stå för beslut, som senare visar sig inte motsvara vad man tagit för givet, borde inte få förnyat förtroende eller inte visas förtroende över huvud taget. Ett exempel är maten vid Akademiska sjukhuset. Beslutet fattades med en bred majoritet, bestående av M, FP, KD, C och S. Vad jag kan minnas var jag den ende från denna konstellation, som hade invändningar. Konsekvenserna för min del av att inta avvikande ståndpunkter är mycket tydliga. När det nu visar sig att beslutet nog inte var så klokt får Centern, som innehar ordförandeposten, ta på sig hela ansvaret.
Dåligt. Stå nu upp för beslutet eller medge felaktigt beslut och lova att arbeta för en förändring.
Skicka en kommentar