lördag 13 november 2010

Akademiska igen

Det är inte självklart att mer pengar löser problemen vid Akademiska sjukhuset. Men det är inte heller självklart att det utan mer pengar är möjligt att både finna och åtgärda de grundläggande problemen. Man har således hamnat i en återvändsgränd. Man förväntas att samtidigt som man skaöll finna en bättre fungerande organisation skall man komma åt problemen med obalansen i ekonomin. Är det inte så att skall man klara det sistnämnda måste man ha en mycket väl fungerande organisation? Alltså....
Skicka en kommentar