onsdag 10 november 2010

Intressant artikel

Mycket intressant artikel i DN:

”Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas”

Naturskyddsföreningen och LRF: Vindkraft kan redan nu konkurrera med kärnkraft. Kostnaderna för de förnybara alternativen när det gäller ny elproduktion sjunker snabbt medan kostnaderna för kärnkraft snarare ökar. Därför måste Vattenfalls planer på ny kärnkraft stoppas. Om inte Vattenfall agerar på eget initiativ måste regeringen ingripa, skriver Svante Axelsson, Lars-Göran Pettersson och Anders Wijkman.
Skicka en kommentar