söndag 7 november 2010

Vi behöver mer av socialliberalism

Tack språkvårdare Wittensten. Men hur i all sin dar har skolan kunnat misslyckas med att klargöra skillnaden mellan var och vart. Hoppas att journalisterna läser dagens UNT
Alliansen behöver liberalism, skriver ledarsidan i dag. "Det är den liberala känslan för individens rätt och värdighet, viljan att förena en fri ekonomi med socialt ansvar, känslan för internationalism och öppenhet mot omvärlden som är den moraliska kärna som är nödvändig för att allianspolitiken ska kunna handla om mer än att bara bryta ett långvarigt socialdemokratiskt makrinnehav." Kanske skulle jag ha velat av denne utmärkte skribent ha en beskrivning av förändringen av liberalismen från att ha talat mest om en fri ekonomi till att just vilja förena den fria, men tyglade ekonomin kombinerad med socialt ansvar, det vill säga framväxten av socialliberalismen.
Alliansen behöver en starkare socialliberalism. Alliansen behöver en tydligare politik för de fortfarande alltför många i utanförskap. Alliansen behöver en tydligare politik för kommande generationer, som om inget radikalt kommer att vara mycket utsatta. Sverige och världen behöver en solidarisk politik. I Sverige ska den politiken företrädas av ett socialliberalt parti med en roll, som inget annat parti har författat.
Tack UNT för reportaget om Upplandsstiftelsens kunniga och viktiga arbete med att bevara biologisk mångfald.
Nu måste något göras från ledande politiskt håll inom landstinget. Det får inte vara så att chefer tvingas konstatera att "Det är lättare arr få en människa att överleva hjärtstopp än att vara chef". Jag har sagt och skrivit det förr: Den politiska styrningen måste bli tydligare, för att inte säga, politisk styrning måste införas. Nuvarande mellanting med politisk styrning i teorin och professionell styrning i praktiken är inte hållbart.
Skicka en kommentar