måndag 8 november 2010

Har vi otillräcklig kunskap om hoten mot uthållighet?

När mänskligheten utnyttjar 50% mer naturresurser än vad planeten tål,läser jag att Sverige´hamnar på 13:e plats. Till de länder som påverkar planeten minst hör Bangladesh och Malawi. Mest per person påverkar länder som USA, Kanada, Belgien Austalien, Danmark, Förenade Arabemiraten och Kuwait. Många anser att industrisamhället har överskridit det livsuppehållande systemets uthållighet. Denna uthållighet, som också avgör samhällets uthållighet, beror på hur mycket exergi systemet förmår binda från solljuset via processer, som alstrar resurser i förhållande till hur mycket exergi som samma system förlorar via processer, som bryter ned.
Vad beror det på att politiker är beredda att fatta beslut, som innebär att vi fortsätter att tära på jordens resurser? Det är dialog kring dessa frågeställningar jag vill att politiker ska föra. Och, jag vill att ledningen ska tas av socialliberalerna.
Skicka en kommentar