tisdag 30 november 2010

Biologisk mångfald

I informationen från landstingsstyrelsen i går sägs följande:

Landstinget i Uppsala län blir det första landstinget i Sverige som har mål för biologisk mångfald. Det framgår av förslaget till landstingets nya miljöprogram som ska gälla 2011-2014. Målen har tagits fram av Upplandsstiftelsen och innebär bland annat det ska bli fler besöksmål, naturområden, naturstigar och biologiskt värdefulla ängs- och hagmarker.

Förslaget till miljöprogram godkändes av landstingsstyrelsen. (S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag i form av sju ändringsyrkanden. Det slutliga godkännandet görs av landstingsfullmäktige.

"Målen har tagits fram av Upplandsstiftelsen...." Borde ha stått att "målen överensstämmer med Upplandsstiftelsens mål.."

Jag var ordförande i en politisk styrgrupp, i vilken jag argumenterade för att ta med biologisk mångfald och fick gehör för det.
Skicka en kommentar