torsdag 25 november 2010

Nyckelroll

Partiet får en nyckelroll i landstinget i Uppsala län trots tillbakagång. Man får ordförandeskapet i den nya produktionsnämnden, som torde bli viktigare än landstingsstyrelsen. Dessutom får man ordförandeskapet i mellersta länsdelsberedningen. Visserligen kostar det sistnämnda, ordförandeskapet i patientnämnden, men ändå...
Skicka en kommentar