söndag 28 november 2010

God tillgänglighet en realitet 2010

Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska lokaler dit allmänheten har tillträde, vara tillgängliga senast 2010 för personer med funktionshinder. Hur ser det ut i dag? Vi har en åldrande befolkning vilket ställer särskilt stora krav på kommuner och landsting.
Politiken är fortfarande uppdelad på ett arbete för ekonomisk trygghet under åldrandet och ett arbete, som handlar om handikappolitik, integrationspolitik och jämställdhetspolitik. Denna skarpa uppdelning gör det svårare att till exempel ta hänsyn till funktionshinder som äldre personer haft sedan yngre år, vid ställningstagande i frågor om ekonomisk trygghet. Det är olyckligt om vi har ett kategoritänkande där man ser en människa som antingen äldre eller funktionshindrad.
Skicka en kommentar