måndag 15 november 2010

Socialliberaldemokraterna

Vad är det som säger att en nödvändig förnyelse handlar om föryngring. Jo, jag tror att sannolikheten för att åstadkomma förnyelse är större vid en föryngring, men inställningen är riskabel om den görs till ett axiom. För visst finns exempel på att bland unga politiker finns en lyckad inskolning i att tycka att det som partiledningen säger är det enda rätta.
Exempel på detta är inställningen till alliansbildningar. Den som prisar alliansbildning bakbinder sig. Vi som vill igrågasätta ser möjligheterna endast om vi står fria med vår egen ideologi och inte tvingas tycka att ett stort annat partis politik är i stort sett bra. Vi vill prestera och presentera tankar och nya tankar i vår dialog med andra människor och efter val söka koalitioner, som bäst företräder dessa tankar.
Socialdemokraterna sägs ha gjort ett så dåligt val att man själva talar om ett katastrofval. Man omprövar nu allt. Politiken ska göras ny och ny ledning ska tillsättas. Andra partier, som lyckats dåligt ser ut att fortsätta som förr. Inga personer ifrågasätts och allianspolitik är det som gäller. Finns ett parti som kliver fram och förklarar sig vara en borgerlig vänster? (Benämningen kan diskuteras men positioneringen viktig). Sannolikt kommer inte detta att ske. Inte förrän socialdemokraterna är klara med sin krisbearbetning i vilken man noterat luckan på den politiska höger-vänsterskalan. Tid finns emellertid för Folkpartiet att täppa till den luckan. Men finns ambitionen?
Skicka en kommentar