söndag 5 december 2010

Kanske konstruerade motsättningar

I morgon sammanträder landstingsfullmäktige. Man ska, bland annat välja ledamöter till nämnder och styrelser. Jag har engagerat mig starkt i patientsäkerhetsfrågor under gångna fyra år, då jag varit ordförande i Patientnämnden. Jag skulle gärna ha fortsatt det arbete som pågår med ökat politiskt ansvrastagande för patientsäkerheten. Men ordförandeposter fördelas i förhandlingar mellan majoritetspartierna och Fp har prioriterat ordförandeskap i mellersta länsdelsberedningen högre än ordförandeskap i Patientnämnden.

Landstingsfullmäktige ska också debattera och besluta om miljöprogram. Debatten kommer förmodligen ge en bild av ganska stor oenighet. I själva verket är enigheten i stort sett total. I den referensgrupp med politiker som funnits för att ge politiska synpunkter och i vilken jag varit ordförande var vi eniga. Nu kommer oppositionen göra stor fråga av målet för andelen ekologiska livsmedel. Det största problemet i den frågan är ju att man köper maten från Västmanlands läns landsting, som inte kommit särskilt långt. Och .... enigheten i vårt landsting var bred när man beslutade att inte ha eget tillagningskök vid Akademiska. Man kommer att debattera även målet om fossilfritt. Vi var eniga om årtalet 2020.
Vissa gläds nog åt att jag inte är där.
Skicka en kommentar