måndag 25 april 2011

Ingen reagerar

Jag hörde i dag på lokala nyheterna att landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att minska årets budget för Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping med anledning av att man inte nått upp till målen. Man tar sig för pannan. En produktionsstyrelse har inrättats. Den är styrelse för bland andra Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Det är väl mot denna produktionsstyrelse HSS ska rikta sina krav. Utåt är det ju produktionsstyrelsen, som inte når måluppfyllelse. Landstinget har nio landstingsråd. Ingen reagerar över den stora bristen på insikt om vad politiskt styrd organisation innebär.
Skicka en kommentar