torsdag 28 april 2011

Språkvård

Jag gillar språkvårdarens i UNT spalt. Nu ser jag fram mot att han ska ryta till om var och vart. I media är det nu allmänt vedertaget att använda ordet vart för att beskriva både läge och riktning. Men hur kommer det sig att skolan har missat detta? Jag hoppas också att språkvårdaren ska ägna en kommande spalt åt ordföljden i svenskan. "Han har bara jobbat i två veckor". Vad som står är att han inte har gjort någonting annat än arbetat i två veckor. Dock menades "arbetat i bara två veckor". Den felaktiga ordföljden är i dag allmänt använd och acceperad. Är det så att medias slarviga språk är en del av förklaringen till de fel som ser ut att bli allt fler.
Skicka en kommentar