torsdag 5 maj 2011

Konkurrensneutralitet råder inte på apoteksmarknaden

Det är nyttigt att få ta del av problem, som vi inte hör talas om men som finns inuti sådant vi ser som positiva reformer. Jag tänker nu på avregleringen av apoteksmarknaden. Efter avreglering skulle både mycket små och större feretag kunna verka på marknaden. Men så blev det inte. Ett litet företag har lika stora kostnader för expedieringssystemet som stora. Prissättningen av det system som fanns gjordes utan tanke på enskilda aktörer.
Konkurrensverket har granskat frågan och konstaterar att konkurrensneutralitet inte råder. Det konstaterandet borde vara tillräckligt för att regeringen ska agera. Men reaktion dröjer. Varför? Vill man ha bara stora aktörer? Om inte måste skevheten undanröjas.
Skicka en kommentar