onsdag 7 mars 2012

När ska media förstå vem som har ansvaret

Nyss talade man i Radio Uppland som om beslut om neddragningar vid Akademiska sjukhuset är fattade. Man ger oss medborgare uppfattningen att det är sjukhusledningen, som beslutar. Det är ju styrelsen för Akademiska sjukhuset, som ska fatta beslut och ta ansvar inför oss medborgare.
Jag gör spontant jämförelse med en primärkommunal fråga, som speglades, även den, i Radio Uppland. Ansvarigt politiskt organ för frågan om ny bro över Fyrisån framträdde. Varför ställer inte Radio Uppland för driften av Akademiska sjukhuset ansvarigt politiskt organ till svars. Styrelsen för Akademiska sjukhuset sitter och tittar på. Man skjuter över ansvaret på professionen.
Skicka en kommentar