tisdag 6 mars 2012

Vapen viktigare än fredsinsatserVad är det som pågår? Ska Sverige delta i byggande av vapenfabrik i Saudiarabien? 
Vad säger våra partiledare? Jag vill höra kommentarer från alla åtta. 
Anslaget för forskning kring och teknikutveckling av vapen och utveckling av försvarsmateriel uppgår till mer än hundra gånger så mycket som för säkerhetspolitik och nedrustning.  Det totala anslaget på området ligger på nivån under 50 miljoner kronor. Härtill kommer separata anslag på ungefär samma belopp och anslag till sådan forskning som bedrivs vid universitet och högskolor, till exempel vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
De resurser som tilldelas freds- och konfliktforskningen är små i jämförelse med vad som kommer vapen- och försvarsindustrin till del och proportionellt står de knappast i överensstämmelse med de förhoppningar om en fredlig utveckling de flesta av oss när och bär. 

Anser regeringen att nuvarande fördelning av resurser på vapen- respektive fredsforskning är rimlig?
Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att öka användningen av fredsforskningens resultat när Sverige arbetar med konfliktlösning i EU och FN?
Skicka en kommentar