fredag 9 mars 2012

Låt inte politiker gömma sig bakom tjänstemän

När jag deltagit i valrörelse, och antalet är tretton, tror jag, har en viktig princip från mig och mitt partis sida varit att inte lova mer än vi tror oss kunna leva upp till och att inte sväva på målet även om det blåst snålt. En annan viktig princip har varit att inför uppsalaborna ta det politiska ansvaret. I obehagliga situationer frestas politiker att huka sig och låta professionen ta ansvaret. Man undviker att få en stämpel på sig som kan äventyra den fortsatta karriären. Låt oss varje gång en tjänsteman framträder i ett medium kräva att få redovisat det bakomliggande politiska beslutet och kräva att ansvarigt politiskt organ träder fram
Skicka en kommentar