lördag 10 mars 2012

"Åren går och systemfelen består"

Så skriver UNT i sin ledare i dag och avser problemen vid akuten vid Akademiska sjukhuset. Garantier hit och garantier dit, vad spelar dessa för roll om man inte vidtar åtgärder för att korta väntetiderna. Mycket riktigt påpekar ledaren att flera saker behöver göras, flera åtgärder vidtas. Eftersom Akademiska sjukhuset har samma styrelse som primärvården borde för länge sedan ha fattats beslut, till exempel beslut, som omfördelar patienter från akuten till vårdcentralerna. Men jag tror att andra åtgärder är ännu viktigare. Läkartillgången vid akuten är en avgörande fråga. Att sedan ha ett system, som innebär att om man inte uppfyller kraven, minskar man de ekonomiska resurserna ytterligare är obegripligt.
Men när får vi se styrelsen för Akademiska sjukhuset ta ställning och inte bara hänvisa till professionen och vad säger det beställande politiska organet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen när man inte lever upp till träffade avtal. Här ligger tyvärr ytterligare en obegriplighet. Beställaren har gått förbi utföraren och förhandlat med utförarens förvaltningar direkt. Röran och bristen på klarhet i den politiska styrningen är landstingets grundproblem. Trots att de tjänstemän jag påpekat inkonsekvenserna för och fått medhåll händer ingenting.
Skicka en kommentar