söndag 11 mars 2012

Läser gärna UNT:s språkspalt

Jag läser alltid språkvårdarspalten i UNT. Och, jag skulle vilja ha den oftare. Det finns många språkfrågor att ta upp. Jag kan ge ett exempel. I ledaren står: "Statskassan behöver tillväxt och det kan bara åstadkommas i ett reformerat Grekland....". Ordföljden är vanlig, ja regel, men är den riktig? Ordet "bara" är väl bestämning till "Grekland" och inte till "åstadkomma". Borde väl lyda: "...och kan åstadkommas i bara ett reformerat Grekland....".
Skicka en kommentar