fredag 13 april 2012

Avslöja fusk i stället för att sänka momsen

Jag har fortfarande inte förstått prioriteringen. Stora summor satsas i form av minskning av momsintäkter från restauranger. Fler anställs om momsen sänks är tanken. En annan tanke är att en del av sådant som är svart blir vitt. Båda tankarna har jag invändningar mot. Den första tanken har väl nu visat sig vara en feltanke. De flesta av oss förstår att förväntad effekt fås i endast en skrivbordskalkyl.
Att sänka momsen i syfte att minska fusk innebär ju egentligen att man accepterar fusk. Den riktiga åtgärden borde väl vara att utarbeta effektivare metoder för att avslöja fuskare och beivra fusket.
Återför restaurangmomsen till tidigare nivå och satsa på att avslöja fuskare. I fusket kan gömmas stora summor
Skicka en kommentar