onsdag 11 april 2012

Ekonomin vid Akademiska sjukhuset, ett politiskt ansvar

Läser en debattarttikel om styrelsens för Akademiska sjukhuset budget. Styrelsen måste minska sina kostnader med hundratals miljoner på ett par år.
I all mediarapportering om problemen vid Akademiska sjukhuset har vi bibringats uppfattningen att det är de anställda vid sjukhuset, som har ansvaret för de åtgärder, som ska vidtas i syfte att nå budgetbalans. Radio Uppland har visserligen nu upptäckt att Akademiska sjukhuset har en politisk styrelse, men har långt kvar tills man ställer politiken till svars.
Vad värre är, är att politiker själva inte inser vilken roll man har. I nämnda artikel läser jag, bland annat: "Landstinget har över blockgränserna ställt sig bakom den plan, som Akademiska sjukhuset tagit fram för att få ordning på ekonomin." Inställningen är tydligen att det är ledningen vid Akademiska som håller i taktpinnen och politiker passivt följer efter. Jag läser vidare: "Strategin från sjukhusledningen är framåtsyftande och fokuserar på bättre arbetssätt ....." Men strategin från politikerna? Vilken är den politiska viljan?
"Vi vill fortsätta att investera i välfärden men då krävs det att verksamheterna klarar sig inom givna budgetramar."
Det är politiska organ, som ska klara budget, det borde vara politiska organ, som har en budget.
Skicka en kommentar