tisdag 10 april 2012

Entledigande

Under de år jag innehaft uppdrag i landstingsfullmäktige har jag med föga framgång reagerat över bristen på politisk styrning, icke ändamålsenlig politisk organisation, dåligt tillvaratagande av de anställdas synpunkter, dåligt politiskt ansvarstagande i fråga om patientsäkerheten, det feltänkta i att köpa matientmaten från Västerås och märklig, och som jag anser, felaktig budgetprocess. Kanske m.m.
När jag nu från Länsstyrelsen fått besked om ersättarskap i landstingsfullmäktige väljer jag att inte acceptera uppdraget. Jag tror att mina möjligheter att förändra är större om jag utvecklar min föreläsningsverksamhet och mitt skrivande. Dessutom torde jag slippa de obehag avvikande mening medför.
Riktigt komisk var den dåligt dolda glädjen i dag......

Begäran om entledigande

 Undertecknad anhåller härmed om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige för tiden 27 mars 2012 till och med 31 oktober 2014


Uppsala 2012-04-10

Harald Nordlund
Sehlstedtsgatan 4

754 41  Uppsala
tel. 0760-163244Skicka en kommentar