onsdag 11 april 2012

Luften i Uppsala är livsfarlig att andas

Läser i dag om att Uppsalaluften fortsätter att vara farlig. Trafikpolitiken tycks inte vara synkroniserad med miljöpolitiken. Minns jag fel, men visst är Uppsala kommun medlem i Sveriges Ekokommuner.

1983 introducerades ekokommunbegreppet i den svenska kommunen Övertorneå. Tillsammans med en finsk kommun var Övertorneå under några år den enda ekokommunen i norden. I Ekokommunkonceptet utgick man från den fina miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som den bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom ett samspel med naturen skulle även arbetstillfällena skapas.
Så småningom väcktes ett intresse hos flera kommuner. Ett nätverk bildades av ett femtontal kommuner. Nätverket tillkom som ett svar på kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering. År 1995 beslutade nätverket att det skulle skapas en stadigare grund att stå på med bland annat ett gemensamt kansli som kan serva kommunerna och då bildades föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen arbetar med att förena ekonomisk utveckling och ekologisk balans i en och samma utvecklingsstrategi. Antal medlemmar är sjuttioen.

Föreningen har en styrelse som består av nio politiker från olika partier. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte som vanligtvis äger rum i april eller maj månad. Nuvarande styrelse valdes på föreningens årsmöte i Halmstad den 11 maj 2007. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.
Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det gör man genom att både politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. 
Skicka en kommentar